IPAK. "razlika"

img 12

IPAK. razlika

REČ

Možda bismo umesto reči „reč", reči za reč, mogli reći „ipak", budući da reč uvek može da se odmetne u ipak drugu reč, u treperenje značenja i pulsacije između referenta i označenog. „Ipak" je odvažna reč – osvaja mnoge kontekste, lebdeći nalik nepoznatom pismu otisnutom na iskopanim nepoznatim tablicama, ali iznova pohranjivano u sveže arhive čitanja smisla i zaboravljanja značenja.

IPAK – reč za reč, u korpusu jezika, raštimovanog ovim „ipak", ovim kontra-sistemom kog sistem sam omogućava. Kao mesto otpora, „ipak" odgovara pristupu jeziku preko mesta drugog, kao užitak pitanja i razlike.
„Ipak" je definisana kao dopusna (koncesivna rečca), tek rečca, neizrasla u reč. IPAK, još ne-reč, zadržava vlastito mesto decentriranosti, mesto smetnje, ometanja, šuma.

CENTAR

IAKO JE NEMOGUĆE, (IPAK).

IAKO JE NE(ZA)MISLIVO, (IPAK).

Mesto ovih iskaza jeste čudesno mesto drugosti, i prostor delovanja našeg IPAK.Centra – centra koji nije centar, nije nasuprot centru. Naš Centar je proizvodnja ometajućeg šuma, remetilački, performativni čin preispitivanja i prevrednovanja okvira, unutar okvira i sa strane kulturno-političke centralizacije mišljenja, identiteta i zajednice. Mnogostrukost je opasna, i naš Centar se zalaže za prepoznavanje mnoštvene prirode centra, za mnoštvo centara, istraživačkih, aktivističkih, mislilačkih, političkih, kulturnih i identitetskih. IPAK.Centar je pokušaj umnožavanja rasredištenja, i naš moto je ničeanski: SREDINA JE SVUDA.

IPAK

 

Connect With Us

Contact Us

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia