DRUGAČIJI STAV

Drugacijistav

Izložba fotografija Drugačiji stav foto studija Novi dirižabl i Marijane Jovanović biće otvorena 27. decembra u 19h u galeriji Ozon uvodnim obraćanjem prof. dr Jelisavete Blagojević. Fotografije problematizuju trudnoću kao specifičan fenomen koji je, između ostalog, konstruisan našim promišljanjima o rodu, telesnosti, rađanju, seksualnosti, ali i o životu, postojanju, rastu i izgradnji. Tribina u vezi sa ovim temama biće održana u januaru 2014. godine u galeriji Ozon.

U prikazanoj seriji fotografija autori se poigravaju stereotipnim predstavama o trudnoći prikazujući trudnicu u tipično muškom, grubom i sirovom kontekstu; poigravaju se sa politikama predstavljanja ženske telesnosti pre svega time što izabiraju da trudno, upadljivo preoblikovano i transformisano žensko telo izmeste iz sfere privatnosti i zaštićenosti i udobno ga smeste u javni, naglašeno muški kontekst i prikažu kao aktivno, sposobno da deluje i proizvodi i na drugačije načine osim da bude prezaštićeni kontejner budućeg života čime u stvari pokušavaju da izbegnu da trudno telo svedu i redukuju na čisto prokreativnu funkciju. Na taj način, trudnica se svrsishodno lišava onog nazovi prirodnog i hrabro stupa u područje društvenog naglašavajući svoju potrebu za slobodom i preuzimanjem jedne drugačije vrste odgovornosti prema vlastitom telu i detetu koje nosi. Autori hoće da nas podstaknu da prigrlimo svoju transformaciju i radosno napravimo jedan korak više.

Dragana Đorović i Jovan Marjanov iz foto studija Novi dirižabl diplomirali su na odseku za fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Izlagali su na samostalnim i koautorskim izložbama. Marijana Jovanović, komunikološkinja i predavačica na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, po prvi put se predstavlja ovim umetničkim projektom.

IPAK

 

Connect With Us

Contact Us

IPAK.CENTAR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia