DRUGAČIJI STAV

Drugacijistav

Izložba fotografija Drugačiji stav foto studija Novi dirižabl i Marijane Jovanović biće otvorena 27. decembra u 19h u galeriji Ozon uvodnim obraćanjem prof. dr Jelisavete Blagojević. Fotografije problematizuju trudnoću kao specifičan fenomen koji je, između ostalog, konstruisan našim promišljanjima o rodu, telesnosti, rađanju, seksualnosti, ali i o životu, postojanju, rastu i izgradnji. Tribina u vezi sa ovim temama biće održana u januaru 2014. godine u galeriji Ozon.

U prikazanoj seriji fotografija autori se poigravaju stereotipnim predstavama o trudnoći prikazujući trudnicu u tipično muškom, grubom i sirovom kontekstu; poigravaju se sa politikama predstavljanja ženske telesnosti pre svega time što izabiraju da trudno, upadljivo preoblikovano i transformisano žensko telo izmeste iz sfere privatnosti i zaštićenosti i udobno ga smeste u javni, naglašeno muški kontekst i prikažu kao aktivno, sposobno da deluje i proizvodi i na drugačije načine osim da bude prezaštićeni kontejner budućeg života čime u stvari pokušavaju da izbegnu da trudno telo svedu i redukuju na čisto prokreativnu funkciju. Na taj način, trudnica se svrsishodno lišava onog nazovi prirodnog i hrabro stupa u područje društvenog naglašavajući svoju potrebu za slobodom i preuzimanjem jedne drugačije vrste odgovornosti prema vlastitom telu i detetu koje nosi. Autori hoće da nas podstaknu da prigrlimo svoju transformaciju i radosno napravimo jedan korak više.

Dragana Đorović i Jovan Marjanov iz foto studija Novi dirižabl diplomirali su na odseku za fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Izlagali su na samostalnim i koautorskim izložbama. Marijana Jovanović, komunikološkinja i predavačica na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, po prvi put se predstavlja ovim umetničkim projektom.

IPAK

 

Connect With Us

Contact Us

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia