O Centru

Verujemo u mogućnost promene, u mogućnost stvaranja potencijalno široke platforme ljudi koji bi se okupili oko ideje da je neophodno menjanje postojećih paradigmi mišljenja; verujemo u to da su drugačije političke zajednice moguće, verujemo u akciju i ne-normativnu, ne-hegemonu društvenu proizvodnju.

Verujemo da je svet moguće menjati samo i jedino tako što ćemo menjati načine na koje o njemu mislimo, tako što menjemo odnose koje uspostavljamo i održavamo sa drugima i na taj način pripremamo teren za drugačije, nezamislive i neočekivane horizonte društvenosti.

Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar) je osnovan 2013. godine kao rezultat višegodišnje saradnje studentkinja i studenata, profesorki i profesora, aktivista i aktivistkinja, umetnika i umetnica i svih drugih političkih prijatelja i prijateljica iz Srbije, ali i sa područja celog Balkana, Evrope i sveta.

Centar je smešten na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i bavi se kulturnim i političkim istraživačkim studijama posvećenim promišljanju složenih pitanja oblikovanja identiteta, razlika, drugosti i diverziteta, kulturnim, političkim i aktivističkim delovanjem, kao i zajedničkim istraživanjima sprovedenim na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Misija IPAK Centra je da podstakne, proširi i unapredi kritičko mišljenje i da pokrene inovativne diskurse, razvija transdiciplinarno znanje i savremeno istraživanje. Učešćem u društveno i politički angažovanoj kulturnoj produkciji, Centar će pružiti uslove za usavršavanje demokratskih principa društvenog života i akademskih disciplina koje ne počivaju na hijerathiji i hegemoniji. Glavni cilj Centra je da promoviše mnoštvene identitete, manjinsko mišljenje i drugačije oblike društvenog i političkog života.

IPAK Centar podržava kritičko i ne-normativno obrazovanje, istraživanje i aktivistički rad koji dovodi u pitanje uvrežene i stabilne pojmove identiteta i dominantnih diskursa u kategorizovanju i kreiranju značenja i vrednovanja pojedinaca, grupa i zajednica, ali i doprinosi razvoju novih diskursa koji se bave sociokulturnim identitetom, razlikom i diverzitetom.

IPAK Centar radi u saradnji sa odabranim lokalnim/regionalnim/međunarodnim obrazovnim institucijama, kulturnim, političkim i aktivističkim organizacijama i ciljnim grupama (žene, queer zajednice, Romi i druge manjinske grupe). Čitamo feminističku teoriju, queer teoriju i savremenu filozofiju, čitamo Deridu, Džudit Batler, Fukoa, Ransijera, Nansija, Vendi Braun i ostale; ipak, ne želimo da naša razmišljanja i delovanja ostanu zatvorena u akademskim, niti u bilo kojim drugim institucionalnim okvirima.

Ciljevi Centra će se ostvarivati kroz rad četiri komplementarne međusobno povezane, a ipak različite oblasti:

  • istraživanja i analize
  • obrazovanje
  • umetnost
  • aktivizam i zastupanje (advocacy)

Verujemo u mogućnost promene, u mogućnost stvaranja potencijalno široke platforme ljudi koji bi se okupili oko ideje da je neophodno menjanje postojećih paradigmi mišljenja; verujemo u to da su drugačije političke zajednice moguće, verujemo u akciju i ne-normativnu, ne-hegemonu društvenu proizvodnju.

Verujemo da je svet moguće menjati samo i jedino tako što ćemo menjati načine na koje o njemu mislimo, tako što menjemo odnose koje uspostavljamo i održavamo sa drugima i na taj način pripremamo teren za drugačije, nezamislive i neočekivane horizonte društvenosti.

Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar) je osnovan 2013. godine kao rezultat višegodišnje saradnje studentkinja i studenata, profesorki i profesora, aktivista i aktivistkinja, umetnika i umetnica i svih drugih političkih prijatelja i prijateljica iz Srbije, ali i sa područja celog Balkana, Evrope i sveta.

Centar je smešten na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i bavi se kulturnim i političkim istraživačkim studijama posvećenim promišljanju složenih pitanja oblikovanja identiteta, razlika, drugosti i diverziteta, kulturnim, političkim i aktivističkim delovanjem, kao i zajedničkim istraživanjima sprovedenim na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Misija IPAK Centra je da podstakne, proširi i unapredi kritičko mišljenje i da pokrene inovativne diskurse, razvija transdiciplinarno znanje i savremeno istraživanje. Učešćem u društveno i politički angažovanoj kulturnoj produkciji, Centar će pružiti uslove za usavršavanje demokratskih principa društvenog života i akademskih disciplina koje ne počivaju na hijerathiji i hegemoniji. Glavni cilj Centra je da promoviše mnoštvene identitete, manjinsko mišljenje i drugačije oblike društvenog i političkog života.

IPAK Centar podržava kritičko i ne-normativno obrazovanje, istraživanje i aktivistički rad koji dovodi u pitanje uvrežene i stabilne pojmove identiteta i dominantnih diskursa u kategorizovanju i kreiranju značenja i vrednovanja pojedinaca, grupa i zajednica, ali i doprinosi razvoju novih diskursa koji se bave sociokulturnim identitetom, razlikom i diverzitetom.

IPAK Centar radi u saradnji sa odabranim lokalnim/regionalnim/međunarodnim obrazovnim institucijama, kulturnim, političkim i aktivističkim organizacijama i ciljnim grupama (žene, queer zajednice, Romi i druge manjinske grupe). Čitamo feminističku teoriju, queer teoriju i savremenu filozofiju, čitamo Deridu, Džudit Batler, Fukoa, Ransijera, Nansija, Vendi Braun i ostale; ipak, ne želimo da naša razmišljanja i delovanja ostanu zatvorena u akademskim, niti u bilo kojim drugim institucionalnim okvirima.

Ciljevi Centra će se ostvarivati kroz rad četiri komplementarne međusobno povezane, a ipak različite oblasti:

  • istraživanja i analize
  • obrazovanje
  • umetnost
  • aktivizam i zastupanje (advocacy)

Istraživanja i analize

Tim koji se bavi istraživanjem i analizama sprovodi projekte u oblasti društvenih i humanističkih nauka, uzimajući u obzir raznovrsne savremene kulturne, društvene i političke fenomene kroz transdisciplinarnu metodologiju, zadržavajući osetljivost za specifičnosti istraživačikih konteksta uvođenjem i uspostavljanjem kritičkih paradigmi situiranog znanja. Naši istraživački i analitički napori imaju za cilj da ponude kritička i angažovana stanovišta u odnosu na aktuelna pitanja i transformativne, pluralističke i demokratske vizije znanja, mišljenja, ideniteta, vizuelnih kultura, medijskih reprezentacija, kulturnih politika i brojnih političkih pojava.

Obrazovanje

U oblasti obrazovanja cilj nam je da okupimo sve one koji/koje se na posvećen i angažovan način bave pitanjima roda, kulturnih i queer studija i društvenim i humanističkim naukama, a čije su znanja i iskustvo značajni za poboljšanje i inovaciju obrazovnih programa. Takođe, težimo i razvijanju kritičke pedagodije za sve zainteresovne strane i društvene aktere, uključujući i državne institucije, privatne fondove, obrazovne institucije, aktiviste i aktivistkinje, umetnike i umetnice, mlade, kao i one koji se bave kulturnom produkcijom.

Art

Oblast arta, aktivističkog delovanja i zastupanja (advocacy) okuplja angažovane i kreativne pojedince i pojedinke koji stvaraju i deluju na polju umetnosti, kulturne proizvodnje, vizuelnih umetnosti i medija, a koji pristupaju tim oblastima bilo kao stvaraoci i stvarateljke, bilo kao teoretičari i teoretičarke. Ideja nam je da promovišemo ova polja delovanja kao snažne, relevantne i neophodne posrednike u procesu kritičkog, kulturnog i društvenog promišljanja našeg vremena kao platforme za pokretanje političkih promena, procesa demokratizacije društva i afirmaciju načina zajedničkog života.

Ove ciljeve želimo da postignemo organizovanjem kulturnih događaja, javnih akcija, kreativnih intervencija u javnim prostorima, izložbama, kao i pokretanjem i otvaranjem refleksivnih prostora u kojima se o različitim kulturnim fenomenima i umetničkim praksama može raspravljati, gde se oni mogu problematizovati i analizirati. Demokratizacija medijskog prostora, kulturne politike i urbano planiranje su, takođe, oblasti u kojima želimo da delujemo.

Aktivizam i zastupanje

Kada je reč o našem aktivističkom delovanju, posvećeni smo analizi i promišljanju hegemonističkih strategija i metodologija u različitim aktivističkim borbama za jednakost i diverzitet; borbu kroz uspostavljanje specifičnih interesa za manjinsku politiku, koja uključuje queer i feministički aktivizam, borbu za inkluziju i jednakost etničkih i rasnih manjina.

Naše delovanje u oblasti aktivizma, arta i zastupanja (advocacy) obuhvata strategije delovanja i rada na uključivanju široke mreže društvenih i političkih aktera i aktivističkih grupa kao i svih ostalih zainteresovanih strana.

IPAK

KONTAKT

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia