Istraživanja

Tim koji se bavi istraživanjem i analizama sprovodi projekte u oblasti društvenih i humanističkih nauka, uzimajući u obzir raznovrsne savremene kulturne, društvene i političke fenomene kroz transdisciplinarnu metodologiju, zadržavajući osetljivost za specifičnosti istraživačikih konteksta uvođenjem i uspostavljanjem kritičkih paradigmi situiranog znanja. Naši istraživački i analitički napori imaju za cilj da ponude kritička i angažovana stanovišta u odnosu na aktuelna pitanja i transformativne, pluralističke i demokratske vizije znanja, mišljenja, ideniteta, vizuelnih kultura, medijskih reprezentacija, kulturnih politika i brojnih političkih pojava.
 

"Agora 2.0."

“Agora 2.0.” je interaktivni edukativni projekat sa ciljem da pruži političku i medijsku pismenost mladim ljudima, koristeći se današnjim medijskim alatima. Glavni ciljevi projekta predstavljaju pružanje mladim ljudima razumevanje osnovnih političkih termina i pozicija koje su relevantne danas, ali takođe i osnaživanje kritičkog razmišljanja o samim terminima i pozicijama.

Teži da ispuni svoje ciljeve kroz
a) istraživanje i izgradnju velikog, uvek – u – toku, medijsko-političkog pojmovnika savremenih termina (primeri “identitet”, “nasilje”, “sloboda”, “ljudska prava”, “kadriranje vesti”, “manjiska pozicija” “odnosi moći” i sl.) koji će predstavljati teorijsku osnovu, ali i biti artikulisani u rečniku.
b) produkcija i izlaganje provokativnih, privlačnih, interaktivnih medijskih materijala koji će adresirati svakodnevne društvene brige uz vezivanje sa fundamentalnim savremenim političkim pitanjima.
c) angažovanje mladih uživo u direktne, zamene – uloga radionica i paneli koji će se baviti pomenutim političkim pitanjima.

 

Promenom uloga do promene stavova

Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK. Centar) angažovan je kao istraživačka partnerska organizacija na projektu «Promenom uloga do promene stavova», koji realizuje Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje (SRH Srbija), u okviru Inovativnog programa Internacionalne federacije za planiranje roditeljstva (IPPF). Projekat ima za cilj da, kroz implementaciju participativne teatarske metodologije, ohrabri i podstakne mlade muškarce i žene u Srbiji da preispitaju tradicionalno shvaćene (diskriminatorne) rodne uloge, kako bi potencijalno usvojili stavove, vrednosti i obrasce ponašanja koji odražavaju rodnu (i svaku drugu) ravnopravnost.

Projekat će biti realizovan u periodu od tri godine, kombinujući edukativni metod zasnovan na teatru sa rodno-transformativnim pristupom, podstičući kritičko promišljanje kategorije rodnih uloga i postojećih stereotipa i podižući nivo svesti o društveno konstruisanoj kategoriji roda koja se može kako de-konstruisati, tako i re-konstruisati, sa ciljem da otvori mogućnost, dugoročnije, za uspostavljanje drugačijih, egalitarnijih društvenih odnosa, kao i prevenciju i smanjenje rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Interaktivna radionica zasnovana na teatru biće organizovana u 9 gradova u Srbiji (Beograd, Zaječar, Novi Pazar, Pirot, Vršac, Zrenjanin, Čačak, Kruševac i Novi Sad), u saradnji sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje se u okvru svojih aktivnosti bave ljudskim pravima, pravima žena, seksualnim i reproduktivnim pravima, itd. Radionice će kombinovati teatarske improvizacije i diskusije, utičući na taj način i na afektivne i na kognitivne aspekte internalizovanih rodnih normi i obrazaca ponašanja.

IPAK centar na ovom projektu ima zadatak da pruži ekspertsku rodno-senzitivnu analizu konteksta u fazi konceptualizacije projekta, kao i da kasnije u projektu sprovede nezavisnu evaluaciju uticaja ovakvog pristupa, kroz kombinovanu metodologiju zasnovanu na kvantitativnim i kvalitativnim metodama, kao i sa snažnim osloncem na feminističke teorijske pretpostavke.

Reversing the Roles for Chaning the Attitudes Reversing the Roles for Chaning the Attitudes Reversing the Roles for Chaning the Attitudes Reversing the Roles for Chaning the Attitudes Reversing the Roles for Chaning the Attitudes Reversing the Roles for Chaning the Attitudes

 

Mapa nevidljivog nasilja nad pripadnicama LGBT zajednice

Cilj projekta „Mapa nevidljivog nasilja nad pripadnicama LGBT zajednice“ bio je da pokaže višestruku diskriminaciju sa kojima se pripadnice LGBT zajednice suočavaju danas u društvu (kao pripadnice ove zajednice i kao žene), da ukaže na slučajeve nasilja koje se uglavnom ne prijavljuju nadležnim organima, kao i da zbog nedostatka adekvatne medijske reprezentacije fenomena nasilja nad njima, prikaže ove probleme izbegavajući diskriminatorne diskurse (prisutne kako u svakodnevnom, tako i medijskom jeziku, prema ovoj zajednici).

Projekat je realizovan u Nišu i Novom Sadu, gde smo razgovarali sa članicama ženskih i LGBT organizacija iz ovih gradova (Ženski prostor, Niš, Novosadska lezbejska organizacija, LGBTQ Novi Sad, Izađi, Novi Sad), kao i sa članicama LGBT zajednice, kako bismo došle do informacija, utisaka i pojedinačnih iskustava u vezi sa (ne)bezbednošću javnog prostora grada, odnosu institucija prema ovim problemima, kao i o izveštavanju lokalnih medija o ovim temama.

Na osnovu ovih ličnih priča i iskustava, došli smo do mesta sistemskog, simboličkog i fizičkog nasilja (počinjenog od strane pojedinaca, grupa ili policije) i ta mesta smo simbolički obeležili kao „Mesto za ljubljenje“ – street art izrazom koji predstavlja kritiku zatvorenosti i isključujuće prirode javnog prostora (koji je proizveden i na dalje reprodukuje diskriminatorne diskurse i marginalizaciju). Ovako obeležene lokacije ne predstavljaju samo komemoraciju nasilnih događaja, pretrpljenog bola, neprijatnosti i diskriminacije, već i poruku koja podstiče nenasilje, toleranciju, otvaranje javnog prostora za manjinsko i različito, odnosno, predstavlja pokušaj ukidanja marginalizacije drugosti.

Mapa je, takođe, napravljena i u online formi sa propratnim narativom – pričama, odnosno, ispovestima (anonimnih, pošto je tako uglavnom zahtevano) žrtava o događaju/nasilju koje se na tom mestu dogodilo.

Mapa - Novi Sad

IPAK

KONTAKT

IPAK.CENTAR

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia