Ciklus tribina NOVA ČITANJA RODA

U oblasti obrazovanja cilj nam je da okupimo sve one koji/koje se na posvećen i angažovan način bave pitanjima roda, kulturnih i queer studija i društvenim i humanističkim naukama, a čije su znanja i iskustvo značajni za poboljšanje i inovaciju obrazovnih programa. Takođe, težimo i razvijanju kritičke pedagodije za sve zainteresovne strane i društvene aktere, uključujući i državne institucije, privatne fondove, obrazovne institucije, aktiviste i aktivistkinje, umetnike i umetnice, mlade, kao i one koji se bave kulturnom produkcijom.
 

Ciklus 'Rod i kultura – nova čitanja roda' ima za cilj da kroz angažman gostiju predavačica i predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice.

Publika ciklusa, kao i gosti predavačice i predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, animirani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta.
 

Tumačenje roda u filmu 'Čitač' Stiven Daldrija

Organizatori: IPAK.Centar, FMK, Centar za ženske studije Beograd, Dom omladine Beograda.


 

Tumačenje roda u filmu 'Roza Luksemburg' Margaret Fon Trotta

Organizatori: IPAK.Centar, FMK, Centar za ženske studije Beograd, Dom omladine Beograda.


 

Tumačenje roda u filmu "Plavo je najtoplija boja" reditelja Abdelatifa Kišiša

Organizatori: IPAK.Centar, FMK, Centar za ženske studije Beograd, Dom omladine Beograda.


 

Tumačenje roda u filmu "Širom zatvorenih očiju" reditelja Stenlija Kjubrika

Organizatori: IPAK.Centar, FMK, Centar za ženske studije Beograd, Dom omladine Beograda.


 

Tumačenje roda u seriji Ljudi sa menhetna

Organizatori: IPAK.Centar, FMK, Centar za ženske studije Beograd, Dom omladine Beograda.


 

'Filozofija Palanke' Radomir Konstantinović

Organizatori: IPAK.Centar, FMK, Centar za ženske studije Beograd, Dom omladine Beograda.


Literatura za razgovor: 'Filozofija Palanke' Radomir Konstantinović
Govore: Aleksandra Savanović i Nikola Herman
Moderatorka: Jelisaveta Blagojević
Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar
Kamera i montaža: Nada Kostić

Na drugoj tribini novog ciklusa tribina 'Rod i kultura -- Nova čitanja roda' razgovarali smo o filmu Lars von Trira 'Dogvil', koji se bavi pitanjima moralnosti, kapitalizmom, relativizmom - u maloj sredini, netrpeljivoj prema drugosti. Takođe, pokušali smo da povučemo paralelu sa delom Radomira Konstantinovića 'Filozofija palanke' i podsetili se zašto je ono i dalje relevantno za društvo u kome živimo. 

''Odlučio sam da Dogvil bude smešten u Stenovitim planinama, jer ako niste bili tamo, taj naziv zvuči fantastično. Koje planine nisu stenovite? Da li to znači da su ove posebno stenovite? To zvuči kao ime koje biste izmislili za pričanje bajke." Lars von Trir.Ciklus NOVA ČITANJA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača i predavačica, uglavnom studenata i studentkinja sa Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu i Centra za ženske studije u Beogradu, da kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice.

 

Hana Arent: Mišljenje i moralni obziri

Organizatori: IPAK.Centar, FMK, Centar za ženske studije Beograd, Dom omladine Beograda.


Literatura za razgovor: Hana Arent: Mišljenje i moralni obziri
Govore: Maja Stanković, Andrea Perunović, Gavrilo Petrović
Moderator: Jovan Čekić
Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar
Kamera i montaža: Nada Kostić

Na prvoj tribini ciklusa 'Nova čitanja roda' u 2014.godini, bavili smo se tumačenjem roda u oblasti pop kulture i dekonstruisali smo ovaj pojam kroz film 'Melanholija' Larsa von Trira.


Ciklus NOVA ČITANJA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača i predavačica, uglavnom studenata i studentkinja sa Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu i Centra za ženske studije u Beogradu, da kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice.

IPAK

KONTAKT

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia