Jelisaveta Blagojević

JelisavetaBlagojevicIntRadi kao vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Radi kao gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju. Gostovala je kao predavačica na Institutu Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani, Filozofskom fakultetu u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Sofiji, Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, i mnogim drugim obrazovnim institucijama.Rođena u Beogradu 1966. godine. Doktorirala na Rodnim studijama na Univerzitetu u Novom Sadu - Asocijacija centara za interdisciplinarne studije i multidisciplinarne studije i istraživanja: Centar za rodne studije. Magistrirala je na Otvorenom univerzitetu London, Mylton Keynes, u oblasti savremene političke filozofije, a osnovno obrazovanje je stekla na Katedri za istoriju filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2001. godine je jedna od koordinatorki i predavačica u Centru za ženske studije i istraživanje roda u Beogradu, gde je takođe i urednica biblioteke Rod i kultura.

Objavila je knjige Zajednica onih koji nemaju zajednicu (FMK, Beograd, 2008) i Hieroglyphs of Jealousy (Euro Balkan Institut, Skopje, 2008) kao i više stručnih članaka iz oblasti savremene filozofije, savremene političke teorije, rodnih studija, queer teorije, studija kulture, itd. Uredila je više zbornika i temata u stručnim časopisima.

IPAK

KONTAKT

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia