Ko ti daje pravo?

Kampanja „Ko ti daje pravo?“, u produkciji IPAK.Centra, u saradnji sa festivalom feminističke kulture i akcije BeFem, nastala je sa namerom da ukaže i problematizuje aktuelna pitanja koje je kontroverzna odredba usvojenog Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja pokrenula. Odredba nalaže da se trudnicama koje abortiraju, imaju spontani pobačaj ili mrtvorođenu decu obustavi zdravstvena zaštita i da se njihovi poverljivi podaci dostavljaju Republičkom Zavodu za zdravstveno osiguranje. Sporna odredba tog zakona podrazumeva sistematsko praćenje žena koje su abortirale, imale spontani pobačaj ili mrtvorođenu decu, a posledica te odredbe je potencijalno snivanje tzv. nacionalnog registra žena koje su abortirale, kao i sistematsko zavođenje, dodatna kontrola od strane zdravstvenih radnika i uvođenje dodatnih birokratskih procedura. Indikativno je da se predlog ovog Zakona smestio u bliski kontekst recentnog angažmana Srpske pravoslavne crkve, njenim uključivanjem u savetodavnu sferu po pitanju prekida trudnoće i sveprisutnim političkim porukama koje se tiču pada nataliteta i protiv-mera koje bi to uspešno sprečile, najpre registracijom žena koje nisu isporučile “živo nacionalno telo”. Nedavna izjava patrijarha Irineja prilikom posete Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni front“ dodatno čini ovu, često prećutanu, odredbu Zakona opasnom. 

Centar za istraživanja kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar) poziva sve relevantne državne i NVO instance da pruže podršku i podele odgovornost za zakon koji bi označio telo žene kao porodiljsko, materinsko, abortirano ili pobačajno, kao i odredbe koja društvenu ulogu žene svodi na uspešnu proizvodnju nacionalnog tela i time je svodi na izloženo, popisano telo ukoliko kriterijum uspešnosti nije zadovoljen, i koji direktno dovodi u pitanje ustavna prava žena na zaštitu poverljivosti podataka o ličnosti.

IPAK

KONTAKT

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia