IPAK Ogledalo

Projekat "Portret aktivistkinje je njeno ogledalo", podržan od strane Rekonstrukcije ženski fond, je intervencija u javnom prostoru nastala kao izraz kritike i bunta protiv politika javnog prostora, označenog je i obeleženog prvenstveno u funkciji dominantnog patrijarhalnog, falogocentričnog poretka u kome izostaje vidljivost ženskih glasova i mišljenja. Osnovna ideja projekta je transformisanje javnog prostora Beograda i njegovo obogaćivanje likovima žena koje su doprinele raznovrsnosti kulturne i umetničke sfere, ženskom osnaživanju i osamostaljivanju, političkoj borbi za ženska ljudska prava, promišljanjem mesta žene u svetu. Ovim projektom, na beogradske ulice su postavljena ogledala koja na sebi imaju konturu aktivistkinje, filozofkinje, feministkinje, naučnice i/ili umetnice sa citatom jednog od njenih stavova, izjava, stihova, koji prenosi poruku o preispitivanju pozicije žena u društvu. Činjenica da prolaznice (i prolaznici) vide svoj odraz u ogledalu na kome su kontura i misao neke od značajnih žena iz prošlosti ili savremenica iz sveta ili lokalnog konteksta, nosi sa sobom poruku o tome da žene koje su imale uticaja na politiku i kulturu, odnosno pitanje položaja žena u svetu u kome danas živimo, nisu udaljene, strane i zaboravljene, već da su ti stavovi relevantni i danas i da ta žena, feministkinja, može biti svaka od nas.

IPAK

KONTAKT

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia