Mesto za ljubljenje

“Mesto za ljubljenje” je intervencija u javnom prostoru koja ima za cilj njegovo otvaranje preko postavljanja simbolična četiri zida na ulice grada. Akcija je nastala kao gest protesta protiv nasilja, diskriminacije i netoleranicije prema pripadnicima i pripadnicama marginalizovanih grupa, kao i poziv za preispitivanje dominantnih normi društva u kome živimo. “Četiri zida” su metafora koja se često provlači kroz svakodnevni politički diskurs, a koja odražava potrebu da se zatvore i izopšte svi oni identitetski konstrukti i manjinska mišljenja koji nemaju svoje mesto u javnom prostoru.
Dvodnevna radionica “Rodno čitanje grada”, održana na BeFem festivalu decembra 2012. godine, rezultirala je ovom inicijativom četvoro studenata i studentkinja Fakulteta za medije i komunikacije (Anđela Čeh, Sanja Seliškar, Petar Đošev i Nikola Herman) kao produktom promišljanja i preispitivanja urbanog prostora, njegovih zakonitosti i granica. Grad i svi koji u njemu žive međusobno se upisuju jedni u druge i na taj način se određuju i menjaju. To je prostor (pre)označavanja koji mora da ostane otvoren za sve različitosti. Postavili smo javna četiri zida kao mesta na kojima se brišu sve granice izazvane nacionalnim, etničkim, kulturnim, rasnim, starosnim, rodnim, seksualnim ili bilo kojim drugim stereotipima. Poljubac, kao intimni gest prijateljstva, bliskosti i ljubavi baš na “Mestima za ljubljenje” problematizuje dualitet privatnog i javnog i nudi drugačije sagledavanje razlika.
Lokacije na kojima su nacrtana nisu nasumične, već obeležavaju mesta na kojima se dogodilo nasilje nad pripadnicima i pripadnicama marginalizovanih grupa, strancima ili se nalaze ispred institucija koje podržavaju samu akciju i koje dele ista uverenja. Ideja da “Mesta za Ljubljenje” nastaju baš na mestima koja mogu da svedoče o nasilju služi podizanju svesti o obimu njegove prisutnosti, ali i kao poziv za identifikovanje i preispitivanje važećih normi i dogme koji leže u njegovoj pozadini.
Inicijativa “Mesto za ljubljenje” se trudila da obeležava neke od važnih datuma i manifestacija, kao što su IDAHO festival ili “Dani Sarajeva”, kada je nastalo i “Mjesto za ljubljenje”. Posebno je važna akcija sprovedena tokom Nedelje ponosa: “Mesta za ljubljenje” napravila su mapu nevidljivog nasilja nad pripadnicima i pripadnicama LGBT populacije u Beogradu. Akcija je, u saradnji sa “Koalicijom za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica”, proširena i na Skoplje, koje je suočava sa sličnim problemima, gde je nastalo “Место за бакнување”.
“Mesto za ljubljenje” svojim daljim delovanjem želi da nastavi sa širenjem svesti o diskriminaciji i nasilju u cilju prevencije, kao i pozivanja na konstruktivni dijalog sa idejom širenja vrednosti građanskog društva.

IPAK

KONTAKT

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia